Преминете към съдържанието
Нашенец

Репертоар

Нашенец

,,13 причини до Нашенец!“

Всичко започна като си мислех, че съм Дон Жуан (,,Дон Жуан“ – 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни (,,Песен на песните“- 1993)!
Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители (,,Дамата с кученцето“ – 1996).
И до днес не разбирам, как съм събрал смелостта да пристъпя към Новия завет (,,Евангелие по Матея“ – 1997).
Това ми помогна да намеря човека в себе си (,,Самият човек“ – 1999)!
Сънувах, че съм се събудил (,,Сънят“ – 2001). Събудих се и претърпях сътресение (,,Сътресение“ – 2006)!
От него научих много, както за моите предци, така и за съвременната българска публика (,,Български разкази“ – 2010).
По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен човек, който отново сънува (,,Сънят на смешния човек“ – 2014).

Окончателно достигнах до истината!

Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на поредното представление и не мога да изляза в реалността (,,Юбилей“ – 2015).
Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на крилете на театъра (,,Черното пиле“ – 2016)!
Играх, играх, играх и стигнах до (,,Мариус 50″ – 2019).

Ще потърся причините в ,,Нашенец“!

Мариус Куркински
30 години – моноспектакли

Продължителност

2 часа

Премиера на

Постановъчен екип

Мариус Куркински

Актьори

Мариус Куркински