Преминете към съдържанието

Голяма сцена

Голяма сцена на ДТ „Рачо Стоянов“

Голяма сцена на ДТ „Рачо Стоянов“ разполага с 400 места, разположени на 16 реда на партера и на 7 реда на балкона. Сградата не разполага с инфраструктура за хора в неравностойно положение. През зимните месеци салона се отоплява с електричество.

Видимостта в зрителна зала е добра от всички редове и места. Сцената е с ширина 10 м (7,9 м твърд портал) и дълбочина 13,5 м. Височина на шнурбодена е 18 м, а на сценичният отвор – 6,5 м.