Преминете към съдържанието

Скица на местата

Голяма сцена на ДТ „Рачо Стоянов“ разполага с 400 места, разположени на 16 реда на партера и на 7 реда на балкона. Сградата не разполага с инфраструктура за хора в неравностойно положение.