Skip to content

News

Свободна работна позиция за сценичен работник в Драматичен театър “Рачо Стоянов” – Габрово

Свободна работна позиция за сценичен работник в Драматичен театър “Рачо Стоянов” – Габрово

На 10 февруари 2021 г. бе обявена свободна работна позиция в екипа на театъра.
Изискванията за длъжността “Сценичен работник” са описани по-долу, а кандидатстването става чрез платформата jobs.bg. Кандидатите могат да подават своите автобиографии и на място на касата на театъра, в работното ѝ време – от 11.00 до 14.00 ч. и от 15.00 до 19.00 ч.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТТА

СЦЕНИЧЕН РАБОТНИК

1. Пренася декора от производствените ателиета до складовете и сцената, съобразно постановката, която ще се репетира или играе.
2. Изпълнява конкретни за всяка постановка задачи, възложени му от театър-майстора.
3. Изпълнява конкретни задачи свързани с дейността на Театъра, поставени му от прекия ръководител или Директора.
4. По време на представлението извършва бързо и точно, в установеното време, всички промени на обстановките, както зад завесата, така и пред нея.
5. В турне участва в товаренето, разтоварването на декора и останалото сценично имущество, а така също и на постановъчни материали за предстоящата постановка, след разпореждане на театър-майстора.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

1. Отговаря за стабилността и устойчивостта на монтираните от него сценографски елементи по декора за репетиции и представления.
2. Спазва трудовата дисциплина, вътрешният ред и чистотата на сцената.
3. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност като изпълнител на монтажните работи по декора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Средно или средно-специално

ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Лоялност към предприятието.
2. Отговорност.
3. Добра координация на движенията.
4. Дисциплинираност.
5. Способност за бързи и адекватни реакции.

За повече информация: 0892688194 – Гергана Лазарова – Рънкъл

Previous Post
70 години от смъртта на Рачо Стоянов

70 години от смъртта на Рачо Стоянов

Read more
Next Post
Премиера на “Любовни истории” по текстове на Иво Сиромахов

Премиера на “Любовни истории” по текстове на Иво Сиромахов

Read more