Skip to content

Contacts

ДИРЕКТОР

Петко Койчев

manager@dramagabrovo.com
+359 896 745 102
ул. Тимок 2, 5300 Габрово, България

БИЛЕТНА КАСА

Павлина Пенчева

sales@dramagabrovo.com
+359 896 745 100
ул. Тимок 2, 5300 Габрово, България

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Силвия Петрова

office@dramagabrovo.com
+359 896 745 102
ул. Тимок 2, 5300 Габрово, България

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Илона Банчева

manager@dramagabrovo.com
+359 893 028 595
ул. Тимок 2, 5300 Габрово, България

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Емилия Илиева

pr@dramagabrovo.com
+359 893 393 329
ул. Тимок 2, 5300 Габрово, България

СЧЕТОВОДСТВО

Мария Стойчева

Главен Счетоводител

finance@dramagabrovo.com
+359 898 416 047
ул. Тимок 2, 5300 Габрово, България

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Светлана Цвяткова, Стойо Тинков

sales@dramagabrovo.com
+359 894 765 338
+359 897 798 178
+359 899 856 556
пл. Възраждане, 5300 Габрово, България