Преминете към съдържанието
Открита репетиция

Репертоар

Открита репетиция

Продължителност

1 час

Премиера на

Постановъчен екип

Емил Йорданов

Актьори

Адриана Димова