Преминете към съдържанието
Гоя

Репертоар

Гоя

Мирослав Крлежа: ГОЯ
Отскоро младият учен и изследовател Павле Бонча е в ръкописа на Крлежина
откри младежкия драматургичен текст на писателя „Гоя“ в наследството на Националната университетска библиотека в Загреб. Смята се, че е създадена през 1917 г. Новоиздадена
четем Драмолет в контекста на известното есе на Крлежа за Гоя, в което той пише:
„Мисля много за Гоя тези дни (1926). Преди четиринадесет години аз
Мечтаех за велика героична пентология, за герои, които стояха пред мен като Балзак на Роден… Исках да нарисувам пет великана, пет
монументални фигури: Христос, Микеланджело, Колумб, Кант и Гоя.
В центъра на незавършената драматична визия на Крлежа „Гоя“ е художник –
художникът и неговата интимна драма. В монолозите на Гоя има много конвулсивни въпроси за социално-политическата ценностна система от онази епоха, както и
конформизъм, йерархия на властта и позиция на властта, като в същото време художникът се занимава яростно с художествено-етичната позиция на придворния художник.
01 – 02 юли 2023 г., Градски музей в Загреб
Премиерата на новооткритата драма на Крлежа, режисирана от Зиях А. Соколович в
откриване на 12-ото издание на фестивала Мирослав Крлежа в Градския музей в Загреб.
Драматизация: Селма Паризи
Режисьор и актьор: Zijah A. Sokolović
Дизайн на костюмите: Лейла Ходжич
Изработка на маски: Нарда Никшич
Изработка на реквизит: Мирза Хънтич
Музика: Велко Ненадич
Спектакълът е с продължителност 60 минути с български субтитри
Зия А. Соколович, актьор и режисьор
„Текстът на Крлежа беше трансформиран в представление на картини от живота на Гоя. Ние искахме
публиката да преживява спектакъла като галерия от театралните картини на Гоя.“

Продължителност

1 час мин.

Премиера на

Постановъчен екип

Зиях Соколович

Актьори

Зиях Соколович