Skip to content

News

Отворена покана за участие в Международен фестивал на монодрамата „Solo Act“ Габрово 2024

Отворена покана за участие в Международен фестивал на монодрамата „Solo Act“ Габрово 2024

Уважаеми колеги,

Във връзка с провеждането на деветото издание на Международния фестивал на монодрамата SoloAct от 2 до 7 април 2024 г. отправяме нашата отворена покана за предложения на заглавия за селекция.

Предложените моноспектакли трябва да са с премиера в периода януари 2022 г. – декември 2023 г.

Право на участие във фестивала имат всички професионални театри – държавни, общински, частни театрални формации от страната и чужбина.

Предложението за селекция трябва да е съпътствано с анотация и екип, снимки – линк от сайта на театъра, продължителност на спектакъла, възможни дати за гледане от комисията или видеозапис на спектакъла.

Заявките за участие се приемат до 15 октомври 2023 на е-mail адреса: festival@dramagabrovo.com.

Разходите за път, командировъчни и нощувки /ако има нощувки/ за селекционната комисия се поемат от кандидатстващия театър.

Международният фестивал на монодрамата SoloAct  е част от методиката на Министерство на културата и присъжда 6 награди с парична стойност.

Уставът на фестивала предвижда поемането на следните разходи на селектираните трупи:

 командировъчни – пътни, дневни и нощувки – на участващите театри и театрални формации, при следните норми:
за театри от България, отстоящи на разстояние до 150 км. от гр. Габрово се изплащат командировъчни за 1 ден;

за театри от България, отстоящи на разстояние над 150 км. от гр. Габрово се изплащат командировъчни за 2 дни и 1 нощувка;

за трупите от чужбина – фестивалът поема разходите по транспорта (гориво) на територията на България – от границата до Габрово и обратно, изхранване 2 пъти дневно и 2 нощувки.

разходи по спектакъла – хонорар на външни актьори и задължения по Закона за авторските и сродни права, доказани с договор.
Селектираните заглавия ще бъдат обявени през януари 2024 г.

За въпроси и уточнения не се колебайте да се свързвате с нас на имейл адрес festival@dramagabrovo.com

Previous Post
Сатирично-социалният експеримент „Една задръстена звезда“

Сатирично-социалният експеримент „Една задръстена звезда“

Read more
Next Post
Спектакъла „Орфей“, планиран за 15 май се отменя!

Спектакъла „Орфей“, планиран за 15 май се отменя!

Read more