Свободна работна позиция за сценичен работник в Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово

На 10 февруари 2021 г. бе обявена свободна работна позиция в екипа на театъра.
Изискванията за длъжността „Сценичен работник“ са описани по-долу, а кандидатстването става чрез платформата jobs.bg. Кандидатите могат да подават своите автобиографии и на място на касата на театъра, в работното ѝ време – от 11.00 до 14.00 ч. и от 15.00 до 19.00 ч.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТТА

СЦЕНИЧЕН РАБОТНИК

1. Пренася декора от производствените ателиета до складовете и сцената, съобразно постановката, която ще се репетира или играе.
2. Изпълнява конкретни за всяка постановка задачи, възложени му от театър-майстора.
3. Изпълнява конкретни задачи свързани с дейността на Театъра, поставени му от прекия ръководител или Директора.
4. По време на представлението извършва бързо и точно, в установеното време, всички промени на обстановките, както зад завесата, така и пред нея.
5. В турне участва в товаренето, разтоварването на декора и останалото сценично имущество, а така също и на постановъчни материали за предстоящата постановка, след разпореждане на театър-майстора.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

1. Отговаря за стабилността и устойчивостта на монтираните от него сценографски елементи по декора за репетиции и представления.
2. Спазва трудовата дисциплина, вътрешният ред и чистотата на сцената.
3. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност като изпълнител на монтажните работи по декора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Средно или средно-специално

ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Лоялност към предприятието.
2. Отговорност.
3. Добра координация на движенията.
4. Дисциплинираност.
5. Способност за бързи и адекватни реакции.

За повече информация: 0892688194 – Гергана Лазарова – Рънкъл

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *